Αρχική

Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ

 

Σκοπός

Παρέχει τόσο την εκπαιδευτική εργαστηριακή υποστήριξη των μαθημάτων Φυσικής στους προπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, όσο και ερευνητική υποστήριξη για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.

Παράλληλα έχει αναπτυχθεί έντονη ερευνητική δραστηριότητα, τόσο σε βασική όσο και σε εφαρμοσμένη έρευνα. Όσον αφορά την πρώτη, ασχολείται με τη μελέτη φαινομένων μη γραμμικής οπτικής, τη μελέτη πολυφωτονικών φαινομένων, τη μελέτη της παραγωγής και της δυναμικής Clusters μεγάλου αριθμού ατόμων, την παραγωγή αρμονικών υψηλής τάξης, με την χρήση βραχέων χρονικά παλμών λέιζερ, τη φυσική της διάδοσης βραχέων παλμών λέιζερ σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης και εφαρμογές τους στη μελέτη και ανίχνευση ρύπων και την πυρηνική φυσική με λέιζερ.

Στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας μελετά την εφαρμογή των λέιζερ στην Ιατρική και το Περιβάλλον, τη φασματοσκοπία λέιζερ για στοιχειομετρική ανάλυση με φασματογράφο μάζας, τις εφαρμογές των λέιζερ στην ανάπτυξη νέων υλικών, την ανάπτυξη παλμικών πηγών, την ανάπτυξη ανιχνευτών - ανιχνευτικών συστημάτων και την ανάπτυξη συστημάτων με λέιζερ για γενικότερες βιομηχανικές εφαρμογές.

Οι Ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:

Βασική Έρευνα

 • Μελέτη φαινομένων μη γραμμικής οπτικής
 • Μελέτη πολυφωτονικών φαινομένων (i) Σε ατομική φυσική, (ii) Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, (iii) Μέτρηση χρόνου εφησυχασμού ηλεκτρονίων με το κρυσταλλικό πλέγμα
 • Μελέτη της παραγωγής και της δυναμικής Clusters μεγάλου αριθμού ατόμων (103 - 106)
 • Παραγωγή αρμονικών υψηλής τάξης, με την χρήση βραχέων χρονικά παλμών λέιζερ
 • Φυσική της διάδοσης βραχέων παλμών λέιζερ σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης και εφαρμογές τους στη μελέτη και ανίχνευση ρύπων
 • Πυρηνική φυσική με λέιζερ

 

Εφαρμοσμένη Έρευνα

 • Εφαρμογή των λέιζερ στην Ιατρική και το Περιβάλλον
 • Φασματοσκοπία λέιζερ για στοιχειομετρική ανάλυση με φασματογράφο μάζας
 • Εφαρμογές των λέιζερ στην ανάπτυξη νέων υλικών με έμφαση στους τομείς: (i) Εναπόθεση νέων υλικών σε επιφάνειες, (ii) Αποδόμηση επιφανειών, (iii) Επεξεργασία επιφανειών
 • Ανάπτυξη παλμικών πηγών: Ακτίνων Χ, Ηλεκτρονίων και Ιόντων
 • Ανάπτυξη παλμικών πηγών σύμφωνης Η.Μ. ακτινοβολίας, στην φασματική περιοχή VUV για μικρολιθογραφία
 • Ανάπτυξη ανιχνευτών - ανιχνευτικών συστημάτων, προτυποποίηση ISO
 • Ανάπτυξη συστημάτων με λέιζερ για βιομηχανικές εφαρμογές

Τελευταία ενημέρωση ιστοσελίδας: Οκτώβριος 2021